Doprajte si tieto úžasné prednášky

a uvoľnite svoje telo vďaka špeciálnej video-lekcii jogy, spevňovacích cvikov,
zmyselnej salsy a brušného tanca.

Zuzana Palková

www.zuzanapalkova.sk

Téma prednášky:

VNÚTORNÝ KRITIK

Váš záchranár, aj zradca

Zuzana Palková je profesionálny kouč, ktorý pomáha ľuďom zvyšovať kvalitu ich života cez spoznávanie vlastného potenciálu, budovanie silných stránok a sebadôvery. Podporuje ich v ľahšom dosahovaní svojich túžob v súkromí, zamestnaní a podnikaní.

Je autorkou kurzu Spoznaj svoje talenty, spoluautorkou koučovacích kariet Tvorivá inšpirácia na každý deň a facilitátorkou podporných mastermind skupín pre podnikateľky.

Je členkou Slovenskej asociácie koučov a pri spolupráci s klientmi dodržiava Etický kódex kouča, aby sa jej klienti mohli spoľahnúť na diskrétnosť a profesionálny prístup v koučovacom procese.

Lívia Danningerová

www.liviadanningerova.sk

Téma prednášky:

NUMEROLÓGIA VZŤAHOV

Nový uhol pohľadu na ľudí a vzťahy

v tvojom živote

Lívia Danningerová je vzťahová numerologička, lektorka a inšpirátorka žien na ich ceste k vedomému prežívaniu života.

Je autorkou vzdelávacieho on-line programu Kompas partnerského vzťahu, prostredníctvom ktorého pomáha ženám získať nadhľad nad svojím životom a partnerskými vzťahmi.

Vykonala stovky numerologických konzultácií a v oblasti numerológie ľudí aj s nadšením vzdeláva, prednáša a píše. Vedie ženskú FB skupinu Vedomé tvorkyne harmonických vzťahov.

Je vedomou a láskavou maminou 2 detí a žije v harmonickom manželstve. S manželom sú spolu už 16 rokov.

Tereza Machová

www.aromaterapiehabibi.cz

Téma prednášky:

ŠTYRI VÔNE
JEDNEJ ŽENY

Bc. Tereza Machová je odborná aromaterapeutka, absolventka Inštitútu aromaterapie v Prahe

Miluje vône a všímavosť – ukazuje ľuďom cestu, ako sa vďaka vôňam dostať k sebe. Vníma ženskú cykličnosť a povzbudzuje ženy, aby ju rešpektovali. Vníma vplyv aromaterapie na ľudskú dušu a umožňuje pochopiť múdrosť vôní. Plynie s prirodzenými vlnami bytia a prepája ich s mindfulness praxou. Sprevádza ženy v online Klube Vôňami k sebe, ktorý založila ... pretože tak jej to celé dáva zmysel.

Téma prednášky: Štyri vône jednej ženy

My ženy sme cyklické a vplyvom doby sme stratili vedomie ženskej cykličnosti aj múdrosť svojho lona. Oplatí sa nám vrátiť sa späť a vnímať svoju cykličnosť. Ukážem vám, ako nás ovplyvňuje, ako ju môžeme začať opäť vnímať a aké vône nás môžu podporiť, aby sme jednotlivými fázami nášho cyklu prechádzali s väčším porozumením k sebe, k partnerovi, deťom aj našemu podnikaniu. Stretneme sa na ceste k sebe?

Klára Ubryová

www.klaraubryova.cz

Téma prednášky:

PODPORTE SVOJU CHARIZMU

 Ako urobiť čo najlepší prvý dojem, povzbudiť svoju sebadôveru a zdravé seba-vedomie

Klára Ubryová je blogerka, lektorka a autorka projektov Lady Etiquette. V rámci etikety a spoločenského správania sa zameriava na etiketu pre ženy a osobný rozvoj. Jej hlavnou témou je charizma a perfektný prvý dojem.

Inšpiruje ženy, ako byť krásna a kultivovaná moderná žena, ktorá má úctu k tradíciám, ale žije v súčasnej dobe, ktorá ju baví.

V jej kurzoch sa naučíte, ako hovoriť, ale aj počúvať, vedieť sa správať v spoločnosti, nenútene a príjemne vystupovať. Skrátka byť ženou, ktorá má vyberaný vkus, inšpiruje ostatných a užíva si život každý deň.

Venuje sa tiež konzultáciám a mentoringu v oblasti jazykového vzdelávania.

Juliana Geržová

FB Pure Touch

Téma prednášky:

ASANA JOGA

Základné asany s prvkami

pozdravu slnka

Juliana Geržová je žena, matka, sestra, učiteľka jogy...

Ale v zásade a vo svojej podstate je celý život na ceste k sebe samej. Na ceste k objavovaniu seba, svojich darov aj výziev, svojich túžob a snov.

Túžba po harmónii v živote ju priviedla k joge. Jej prvý kontakt s ňou bol v roku 2011 a odvtedy je joga viac alebo menej cestou, po ktorej kráča životom. Učí ju mnohé veci o sebe samej, o svojom tele, mysli, o duši. Učí ju vnímať život so všetkými jeho stránkami. Učí ju byť pozorovateľom. Učí ju byť sama sebou. Učí ju žiť v láske a nie v strachu. Joga je jej cestou, cestou pokory, súcitu, vzdelávania sa, objavovania nového, nachádzania skutočného.

Juliana našla v joge krásu jednoduchosti. Jej systém nás učí žiť v prítomnosti, uvedomovať si svoje telo, svoj dych, prepájať ich a lepšie vnímať samých seba. Joga jej dáva schopnosť nadhľadu, schopnosť rozlíšiť, čo je pre ňu správne a čo jej ubližuje. Pomáha jej udržiavať si telo zdravé, myseľ bystrú a pevnú, učí ju nachádzať pokoj, ticho a bezpečie vo svojom vnútri.

Joga môže byť cestou pre každého, bez ohľadu na vek, pohlavie, fyzické predispozície či zdravie. Na svojich hodinách pristupuje ku každému jednému človeku individuálne, pokiaľ sa to len trošku dá, pretože každý človek je iný a jedinečný zároveň. S pokorou prijíma svoju rolu učiteľky jogy a je jej veľkou cťou vidieť pozitívny vplyv na ostatných, ktorí svoju dôveru vložia do jej rúk.

Aktuálne učí v štúdiu Joga Zdravo, skupinové aj individuálne hodiny jogy.

Stanka Šeminská

www.seminska.sk

Téma prednášky:

VÁŠEŇ PRE KRÁSU

Ako podnikať so srdcom

Stanka Šeminská pôsobí ako Nezávislá NSD Mary Kay.

Svoje nadšenie a vášeň pre prácu s ľuďmi uplatňovala najskôr v oblasti ľudských zdrojov. S Mary Kay začala spolupracovať v roku 2002 ako mamička na materskej dovolenke a odvtedy je s ňou silne spätá.

Svoj kariérny sen si splnila po 17 rokoch, kedy sa stala nezávislou National Sales Director Mary Kay. V súčasnosti vedie oblasť s počtom 4 585 nezávislých kozmetických poradkýň a ako mentorka inšpiruje veľké množstvo žien v tom, ako sa posunúť v podnikaní, objaviť svoj potenciál, svoju vášeň a poslanie.

Hodnoty, ktoré sú pre ňu nesmierne dôležité v osobnom aj v pracovnom prostredí sú lojálnosť, empatia, spolupatričnosť a chuť na sebe pracovať.

V živote sa riadi heslom, že kvapka vody si razí svoju cestu tvrdou skalou nie svojou silou, ale vytrvalosťou.

„Na svojej ceste som musela niekoľkokrát dokázať sama sebe, že na to mám. Niekoľkokrát som musela uveriť tomu, že to dokážem. Každý z nás môže ovplyvniť svoj život k lepšiemu, keď sa posúva, keď rastie, a keď sa mení.“

Silvia Marisi Struhárová

www.profitmedia.sk

Téma prednášky:

SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE PROSPERITY A ZDARU

Aby do života opäť prúdila energia, hojnosť, zdravie a láska

Ing. Silvia Marisi Struhárová, PhD. je inšpirátorka a lektorka vedomej komunikácie a podnikania, koučka, konštelárka a vizionárka. Ako novinárka prešla radovými a manažérskymi pozíciami v celoslovenských a regionálnych tituloch všetkých mediatypov. Spoluzakladala printové médiá, rádiá, televízie a internetové portály. Súčasne sa venovala a venuje osobnému rozvoju a spirituálnemu rastu, vedie semináre a kurzy systemického koučingu a konštelácií. Pripravuje retreaty na energeticky významné miesta Zeme.

Významné míľniky jej profesného života:

- spoluzakladateľka Profitmedia, s.r.o. (2010)
- autorka komunikačno-zážitkovej kampane Slovensko potrebuje dobrých otcov, odmenenej prestížnou cenou Krištáľové krídlo v sekcii Filantropia (2013)
- zakladateľka Zážitkového združenia AHOJ (2013)
- autorka a líderka programu celostného osobného rozvoja Šťastná rovnováha (2015)
- zakladateľka medzinárodného Inštitútu konštelácií prosperity (2018) 
- spoluzakladateľka medzinárodného centra osobného rozvoja SHANTI v ČR (2020)

Naďa Šoltýsová

www.biolekarka.sk

Téma prednášky:

ZDRAVIE JE ZÁKLAD

Ako žiť zdravý a vedomý život

MUDr. Naďa Šoltýsová vyštudovala klasickú medicínu odbor všeobecné lekárstvo na univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvovala študijné pobyty v Nemecku a Izraeli, kde mala možnosť zažiť, ako medicína funguje inde.

Po štúdiu nejaký čas pracovala ako lekárka, ale uvedomila si, že jej cesta je iná. Zaujímali ju rôzne alternatívne metódy a spôsoby liečenia, energetický prístup k liečeniu a medzi iným objavila aj biorezonanciu, ktorej sa začala venovať naplno.

Pomáha svojim klientom znovu nadobudnúť zdravie prostredníctvom frekvenčnej diagnostiky a terapie Biorezonancie - regulatívnej medicíny, ktorá podporuje uzdravenie na hlbších úrovniach.

Naďa je mama dvoch synov a veľmi jej záleží na tom, aby ľudia mohli žiť zdravý, vedomý a harmonický život.

Sandra Kos

www.byme.sk

Téma prednášky:

RODINNÉ KONŠTELÁCIE

Ako riešiť konfliktné situácie

Sandra Kos sa po 7 rokoch štúdia a manažérskej praxe posunula na cestu, kde môže svoje vedomosti a skúsenosti odovzdávať ďalej.

Pri práci s klientmi sa primárne zameriava na inovatívne prístupy a východiská z najprogresívnejších vedných odborov epigenetiky, neurovied, bioenergetiky a kvantovej fyziky, ktorých štúdie a východiská vníma ako najvýpovednejšie vo vzťahu k priamemu či nepriamemu ovplyvneniu našej energetickej frekvencie, tela i mysle.

V súkromí sa teší z každého dňa a príležitostí, ktoré jej ponúka. Venuje sa manželovi, 3 útulkáčom, čítaniu kníh a štúdiu, ktoré jej môže rozšíriť obzory vnímania ľudskej duše, mozgu či tela.

Ešte radšej cestuje a naživo spoznáva rôzne kultúry i techniky, ktoré môže využívať vo svojej praxi.

Darja Janíčková

www.stastnava.cz ,  www.lektorum.cz

Téma prednášky:

PODNIKAJ A BUĎ ŠŤASTNÁ

Vedomé podnikanie ako cesta k vnútornej slobode, šťastiu a úspechu

Darja Janíčková je Virtuálna asistentka, lektorka & zakladateľka projektov, Šťastná Žena, vedomá podnikateľka, milovníčka Života, Prítomnosti a technológií.

14 rokov aktívne praktizuje Advaity (Sofie Sarras, Ramana Mahariši) a 4 roky Dzogčhenu (Čhogjal Namkhai Norbu), 14 rokov je vo veľmi aktívnom spojení s projektom Svetlo Ženy.

11 rokov je virtuálnou asistentkou a posledné 3 roky má vlastný tím 10 žien - virtuálnych asistentiek, 6 rokov je koordinátorkou neziskových aktivít v rámci projektov www.kalyani.cz a www.dychamespolu.cz

3 roky je podporovateľkou žien na ceste za podnikateľskou slobodou a vnútorným šťastím (komunita Virtuálnych asistentiek CZ&SK).

Je zakladateľkou a mentorkou projektu Šťastná virtuálna asistentka, v ktorom učí ženy, ako si vybudovať svoje vlastné podnikanie vďaka tomu, čo už vedia, ako si veriť a byť nielen úspešná, ale aj šťastná.

Môžeme podnikať, byť úspešné a pritom skutočne šťastné? Čo nás robí šťastnými? Ako podnikať ako Žena? Akú rolu v tom celom má prianie Šťastia aj druhým?

Barbora Mlčochová

www.barboramlcochova.sk

Téma prednášky:

DANCE BODY TONE

Hravý tanečno-spevňovací tréning pre spokojné telo a uvoľnenú myseľ

Barbora Mlčochová je certifikovanou lektorkou tanca a pomáha ženám cítiť sa vo svojom tele príjemne a sebavedome vďaka pohybu - hravým tanečno-spevňovacím tréningom a relaxačnej joge.

Tancu sa venuje od svojho detstva. Za tie roky sa stal jej vášňou a neoddeliteľnou súčasťou života. Radosť, ktorú pri ňom cíti, sa rozhodla zdieľať aj s ostatnými.

V roku 2015 absolvovala akreditovaný kurz Lektora tanca v Prahe, čo jej umožnilo začať viesť tanečné a pohybové kurzy pre ženy. Keďže mnohým práca a iné povinnosti neumožňovali dochádzať na lekcie pravidelne, rozhodla sa vytvoriť aj online hodiny, podľa ktorých si môžete spevniť telo a upokojiť myseľ v pohodlí vášho domova alebo kdekoľvek vám to vyhovuje.

Ingrid Dach

www.ingriddach.cz

Téma prednášky:

OBLEČTE SA DO SLOV

Ako byť sama sebou v textoch

na webe a na sieťach

Ingrid Dach oblieka ženy do slov a nápadov a ukazuje im, ako byť pri písaní textov prirodzená a autentická.

Verí,  že  marketingové poučky a stratégie fungujú, len ak im vdýchnete svoju dušu a energiu.

Rada sa hrá so slovami, skúša nové marketingové postupy a povzbudzuje ženy k tomu, aby vnášali viac slobody a hravosti do svojich textov, do podnikania, aj do života.

Píše, konzultuje, vedie online klub a kurzy a prináša inšpiráciu od zahraničných marketingových hviezd, ktoré sleduje.

Petra Hampl

www.rodinnycoaching.sk

Téma prednášky:

OD HÁDOK K SPOLUPRÁCI

Spoznajte 7 jednoduchých princípov, vďaka ktorým sa hádky s vašim tínedžerom zmenia na spoluprácu,

a to aj napriek pocitu, že ste už všetko vyskúšali

Petra Hampl je certifikovaná rodinná koučka. Pracuje s rodičmi detí v predtínedžerskom a tínedžerskom veku. Zaoberá sa posilnením a zlepšením vzťahov medzi rodičmi a tínedžermi. Pri svojej práci rieši otázky, ako si u detí získať rešpekt a úctu, vymeniť hádky za spoluprácu a lepšie svojim deťom rozumieť.

Čo ju k tejto práci priviedlo?

Sama sa kedysi utápala vo vzťahovej kríze. Zaoberala sa preto veľmi intenzívne osobnostným rozvojom, spolupracovala s odborníkmi v danej oblasti, absolvovala množstvo workshopov a prečítala stovky kníh. Častokrát ju to vracalo do minulosti a k myšlienke, že to, čo zažijeme v detstve, ovplyvňuje celý náš ďalší život. A tak jej napadlo, prečo nepomáhať ľuďom skôr ako v dospelosti, prečo nepomáhať už deťom a učiť rodičov, ako správne viesť svoje deti.

Všetky potrebné vedomosti o rodinnom koučingu postupne získavala v USA, kde je táto profesia pomerne bežná. Po 13 rokoch v Bratislave a USA, sa vzdala svojho dovtedajšieho života, presťahovala do Liptovského Mikuláša, kde momentálne žije so svojou rodinou a na plný úväzok sa venuje rodinnému koučingu.

Květuše Vašířová

www.kvetusevasirova.cz 

Téma prednášky:

FOTKA S ATMOSFÉROU 

Ako vizuálne zaujať a predávať

svoj produkt alebo službu

Květuše Vašířová je autorka, fotografka a kúzelníčka. Vytvára krásne fotografie, ktoré ženám podnikateľkám pomáhajú vybudovať si príťažlivú a profesionálnu online prezentáciu, vďaka ktorej môžu rozvíjať svoj vysnívaný biznis.

Veľkú časť svojho pracovného života strávila v oblasti daní a v korporátnom svete až do momentu, kedy jej telo dalo veľkú stopku. Po prvotnom šoku a fyzickom i psychickom vyhorení sa  vrátila späť k sebe a našla cestu, ktorá je v súlade s jej dušou.  Cit pre krásu a jednoduchosť využíva pri fotení fotiek s atmosférou, ktoré sú skvelé pre online prezentáciu na webe aj sieťach. S radosťou sa delí o svoje znalosti a ukazuje ženám ako si takéto fotky môžu aj samé vytvoriť.

Naučí vás robiť príťažlivé fotky pre web a sociálne siete, které vám pomôžu získať ideálnych zákazníkov. Čisté a sofistikované fotky, ktoré súznia s vašou značkou, ukrývajú  v sebe ohromný vizuálny potenciál a príležitosť, ako autenticky osloviť tých pravých klientov. Spoločne robíme svet krajším vďaka príťažlivým fotkám a lepší vďaka vašim službám, ktoré budú takto prezentované.

Jana Joanna Gurníková

www.rasajana.sk

Téma prednášky:

AJURVÉDA 

Cesta ženy k naplnenému

a šťastnému životu

Jana Joanna Gurníková je lektorka jógy a výživová poradkyňa z pohľadu ajurvédy, starobylej indickej medicíny.

K ajurvéde  sa dostala v Prahe, kde  po skončení vysokej školy začala navštevovať v rokoch 2014 až 2017 trojročnú Školu ajurvédskej medicíny pod vedením známeho českého ajurvédskeho terapeuta Pavla Hlôšku. Medzitým v roku 2016 odcestovala na čas do Indie a v Rishikeshi, hlavnom meste jógy pod Himalájami a v jógovom ašráme absolvovala certifikovaný Yoga Teacher Training.

Dnes žije opäť doma, pod Tatrami a pôsobí ako lektorka jógy a snaží sa ľuďom sprístupniť ajurvédu zrozumiteľným a prakticky uchopiteľným spôsobom. O ajurvéde vedie rôzne prednášky a venuje sa ajurvédskemu poradenstvu.

Podľa ajurvédy sme totiž každá z nás jedinečná, unikátna vo svojej individuálnej konštitúcii. Preto sa nemôžeme riadiť všeobecne „platnými“ odporúčaniami ohľadom stravy, pohybu, životosprávy. Každej z náš vyhovuje niečo iné.

Prečo je to však tak? Dozviete sa na prednáške.

Slavomíra Harcegová

www.tajomstvofengshui.sk , www.arsvivendi.sk 

Téma prednášky:

ŽIVOT V SÚLADE S VAŠOU DUŠOU

Môj domov, zdroj mojej energie

Ing. Slavomíra Harcegová je konzultantka feng shui a dizajnérka harmonického domova a života.

Z pozície dlhoročnej interiérovej dizajnérky a konzultantky feng shui učí ľudí, ako si vytvoriť harmonický domov, ktorý ich bude dobíjať energiou a podporovať  na ceste k splneniu svojich snov.

Na základe svojich bohatých skúseností pochopila, že samotná úprava priestoru nestačí na zharmonizovanie života, že pre celkovú zmenu je potrebné pracovať na 3 úrovniach, pričom feng shui je len jedna z nich.

Je autorkou metódy Umenie Žiť (po latinsky Ars Vivendi), pomocou ktorej učí ľudí vystúpiť z role obete života a stať sa jeho tvorcom.

Vo svojom Klube Umenie Žiť, v ktorom využíva feng shui ako jeden zo základných nástrojov, sprevádza ľudí 12 mesačnou premenou k šťastnému životu.

Andrea Zelinková

www.podmespolutancovat.sk

Téma prednášky:

RADOSŤ Z POHYBU

Prebuď v sebe vášeň pre tanec

Andrea Zelinková je majiteľkou a lektorkou bratislavskej tanečnej školy Poďme spolu tancovať. 

Tanec tvorí súčasť jej života už viac ako dve desaťročia a venuje sa mu z celého srdca.  Ako lektorka, choreografka a tanečnica. Žije tancom, tancuje životom.

Počas svojej súťažnej tanečnej kariéry si spoločne s partnermi vytancovala titul majstrov Slovenska v kategórii mládež, 2 x titul majstrov Lotyšska, ktoré viac ako 2 roky reprezentovala. Tancovala finále svetového pohára a umiestnila sa v top 15 majstrovstiev sveta a Európy. 

Neskôr jej kroky viedli na divadelné pódiá tanečných predstavení Burn The Floor v Londýne a USA,  neskôr Just Dance - dobrý večer Broadway v divadle Nová scéna v Bratislave. 

Od roku 2013 sa venuje tancu najmä ako lektorka. V jej tanečnej škole nájdete tanečné kurzy pre páry, ale aj jednotlivcov, individuálne lekcie, prípravu svadobného tanca, lekcie pre deti, rôzne cvičenia, či semináre. 

Tancovať učí absolútnych začiatočníkov, ale aj skúsených tanečníkov. 

Treba si však uvedomiť, že tanec nie sú len kroky, ktoré je potrebné sa naučiť. Tanec je o vášni, radosti, šarme, zábave, slobode, partnerskom kontakte, elegancii, dôvere.... Je presvedčená o tom, že si v ňom každý nájde to, čo potrebuje. 

Monika Stehlíková

www.tajomstvorecitela.sk

Téma prednášky:

TAJOMSTVO REČI TELA

Ako prácou s telom
transformovať strach

Monika Stehlíková je odborníčka na neverbálnu komunikáciu, psychologička a tanečno pohybová terapeutka, ktorá vytvorila originálny inovatívny prístup v práci s rečou tela.

Pred dvoma rokmi napísala knihu Tajomstvo reči tela, ktorá pomáha ľuďom odhaliť osobnú charizmu cez reč tela a podporuje ich v pozitívnej zmene.

Od roku 1996 vedie workshopy, tréningy a individuálne konzultácie zamerané na osobnostný rast: zvládanie stresu, vystupovanie a objavovanie sebaúcty a prirodzeného sebavedomia. Na Slovensku udáva trend, ako pracovať s rečou tela. Je ním autenticita. 

Monika je hlboko presvedčená, že psychika a telo sa nielen vzájomne ovplyvňujú, ale TVORIA JEDNOTU.

Jej prístup k reči tela je postavený na 4 princípoch:

Počúvajte svoje telo a vytvorte si k sebe pozitívny vzťah
Vytvárajte v tele nové návyky
Ujasnite si svoj zámer
Dovoľte si byť jedinečná

Ide o holistický prístup, ktorý vníma celistvosť ľudskej bytosti a vychádza z toho, že nie je možné striktne oddeliť telo a psychiku, pretože vytvárajú jednotu. 

Denisa Říha Palečková

www.denisapaleckova.cz ,  www.arkaya.cz

Téma prednášky:

VEDOMÁ SEXUALITA

Hlboké ponorenie sa do vzťahu

Mgr. Denisa Říha Palečková prináša celkom nový pohľad na intimitu a metódy, ako túto oblasť využiť pre zdravie, šťastie, partnerský život a osobný rozvoj.

Vďaka svojim kurzom, prednáškam a článkom pomohla od roku 2002 už mnohým tisícom ľudí k radostnejšiemu a naplnenému životu. Je známa predovšetkým vďaka zostaveniu celostnej zmyselnej masáže, ktorá sa u nás rýchlo rozšírila pod názvom tantrická masáž. Párom ukazuje, ako naplniť vzťah láskou a vášňou a byť stále zamilovaní aj po 20 rokoch.

Je zakladateľka Školy celostnej zmyselnej masáže, Školy šťastného partnerstva, zážitkovo-vzdelávacieho centra ARKAYA® a výcviku CORE TOUCH® pre laikov aj profesionálov.

Do Čiech zaviedla tiež tzv. vaginálne mapovanie a liečenie jaziev.

Vedie semináre pre ženy, ktoré ženám pomáhajú prebudiť lásku v sebe a k sebe, viesť šťastný a harmonický život, prežívať radosť a rozkoš prostredníctvom vlastného tela.

Z pohodlia domova sa môžete učiť a rozvíjať aj vďaka jej online programom Ako sa otvoriť do vzťahu, Ako uspokojiť ženu a Tajomstvo šťastného vzťahu.

Nora Šulíková 

www.stastienadosah.sk , www.skolastastia.sk

Téma prednášky:

ZASLÚŽIM SI RADOSŤ

Ako si bez výčitiek dopriať radosť 

Nora Šulíková je certifikovaná transformačná koučka,  mama 13-ročného syna a optimistka, ktorá vám pomôže dosiahnuť výsledky a rovnováhu v osobnom aj pracovnom živote oveľa rýchlejšie, ako si dokážete predstaviť. 

Všetko, do čoho sa v živote púšťa, robí vždy úprimne a s veľkým nadšením. Je autorkou knihy Šťastie na dosah, Denníka snov, viac ako 120 vzdelávacích a transformačných online prednášok, 8 online kurzov, meditácií, vizualizácií a zakladateľkou online ŠKOLY ŠŤASTIA a online konferencie SAMA SEBOU.

Pomáha ženám zbaviť sa emocionálnej záťaže vďaka Emočnému detoxu®, napojiť sa na svoju intuíciu a sprevádza ich na ceste za objavením a udržaním si svojho šťastného ja. 

Zuzana Ondrisová

www.tvarovajoga.sk , www.oblicejovajoga.cz

Téma prednášky:

PRIRODZENÁ

KRÁSA ŽENY

Omladnite vďaka tvárovej joge

Ing. Zuzana Ondrisová je lektorka a školiteľka tvárovej jogy na Slovensku a v Čechách, mama dvoch dcér, žije v rakúskom Wolfsthale, kde ako prvá Slovenka pôsobila päť rokov v obecnom zastupiteľstve, zakladateľka OZ Slováci v pohraničí, spoluorganizátorka Rakúsko-slovenského plesu susedov.

Skôr ako sa vydala na dráhu mamy a podnikateľky, pracovala  v zahraničných korporáciách na oddelení marketingu. Šesť rokov na materskej a rodičovskej dovolenke urobilo na jej tvári viditeľné zmeny a vo svojich 35-tich rokoch  dostala kompliment, že vyzerá veľmi smutne a ustarostene. To bol pre ňu bod zlomu. Bol rok 2013 a rozhodla sa absolvovať lektorský kurz tvárovej gymnastiky. Systém cvičenia bol založený na koncepte francúzskej rehabilitačnej sestry Camille Volaire. Obsahoval tri desiatky cvikov. Začala  ich praktizovať a vidieť na sebe zmeny. Táto metóda ju tak nadchla, že začala študovať všetko, čo sa týkalo prirodzeného omladenia tváre pomocou cvičenia. Objavila japonskú cvičiteľku tvárovej jogy Fumiko Takatsu a ďalšie ženy, ktoré sa zaoberali masážami a prirodzeným liftingom tváre. Testovala ich a vyberala to, čo sa jej najviac páčilo a dokázala som zahrnúť do svojho dňa plného úloh a povinností. Tvorila si svoj systém, materiály, metodiku a celý koncept tvárovej jogy. V súčasnosti kombinuje cvičenie, masáže a bankovanie tváre.

Za šesť rokov prešlo jej kurzami viac ako 3000 žien na Slovensku a v Čechách. Mnohé ženy cvičia aj podľa online programov – Omladnite s tvárovou jogou.

V roku 2018 spustila pod svojou značkou FACE YOGA Institute®  vzdelávací program pre lektorky tvárovej jogy. Jej snahou a cieľom je, aby sa s touto omladzovacou technikou zoznámilo čo najviac žien ale aj mužov a stala sa bežnou súčasťou našich životov.

Je vďačná a šťastná, že môže robiť to, čo ju baví a prináša druhým radosť a spokojnosť.

Veľká vďaka patrí jej manželovi, ktorý jej od začiatku pomáha a je jej veľkou oporou.

Linda Berger

www.lindaberger.cz

Téma prednášky:

AKO SA NALADIŤ NA VLNU HOJNOSTI

5 spôsobov, ako to urobiť hneď,

ľahko a zdarma

Linda  Berger je koučkou bohatstva. Jej vášňou je pomáhať ľuďom naladiť sa na vlnu hojnosti. Pomocou praktických techník koučuje podnikateľky ako preniesť svoje bohatstvo zo sveta vízie do reálneho života.

Linda sa učí u najlepších svetových učiteľov. Absolvovala kurzy Johna Assarafa, výcvik u Margaret M. Lynch a momentálne je v masterminde Lenky Lutonskej.

V FB skupine Cesta k hojnosti s Lindou pravidelne vysiela hodnotný obsah zdarma.

Kathreen Derouet

www.kathreen.art

Téma prednášky:

ORIENTÁLNA INŠPIRÁCIA

Kathreen Derouet sa profesionálne venuje orientálnemu tancu takmer 20 rokov, tancu ako takému viac než 30 rokov.

Od roku 2012 je umeleckou riaditeľkou festivalu Let's Dance Prague International.

Vystupuje a vyučuje nielen v Čechách, ale aj v zahraničí.

Získala mnoho významných ocenení a je autorkou celej rady úspešných tanečných projektov.

Najdôležitejšie pre ňu je, keď môže predviesť tanec ako živé umenie, ktoré prepája hudbu, telo a dušu.